Mikrobiom zemlje U jednom gramu zemlje nalazi se otprilike 10 na 10 bakterija . Malena