Vukomerić je selo koje je naseljeno još od kraja osamnaestog stoljeća. Selo je to mnogih