Na imanju imamo dva drvena zdanja. Ovo su fotografije koje su napravljene sredinom veljače za