Dostupan je liker od haskapa, berba 2021. godina. Kroz proteklih 7 godina proliveni su hektolitri