Haskapi iz krošnje pokazuju mošnje Koji prizor, za krepat od smijeha! Dobro, nije smiješno za