Što mijenjamo u vezi s COVID-19? COVID-19 mijenja društvenu dinamiku. Život se promijenio u protekla