Priprema za ljeto s potrošenim gljivarskim substratom

Uvod:

Posao u vrtu je kontinuiran i zahtijeva pažnju tijekom cijele godine. U ovom tekstu se opisuje korištenje potrošenog gljivarskog substrata (PGS) kao malča za haskap bobice u pripremi za ljetne vrućine i sušu.

Prednosti PGS-a:

 • Jeftin i dostupan
 • Sadrži slamu, zemlju za cvijeće i male doze organskih gnojiva
 • Sterilizan i ne sadrži sjemenja korova niti patogene organizme
 • Poboljšava strukturu zemlje
 • Sprječava rast korova
 • Zadržava vlagu u zemlji

Izazovi PGS-a:

 • Brzo kompostiranje – potrebno ga je brzo iskoristiti
 • Visoka razina soli u nekim PGS-ovima – može štetno utjecati na mlade biljke

Način korištenja PGS-a:

 • PGS se raspršuje oko biljaka kao malč
 • Za 260 grmova haskapa potrošeno je oko 4 kubna metara PGS-a
 • Ostatak PGS-a kompostiran je
 • Preporučuje se da se PGS kompostira barem 6 mjeseci prije korištenja za mlade biljke

Rezultati:

 • Neke biljke su pokazale rast novih grana i listova nakon nekoliko dana
 • Zemlja ispod malča zadržava vlagu
 • Smanjen je rast korova

Zaključak:

PGS je koristan i jeftin materijal za mulčenje haskap bobica i drugih biljaka. Važno je kompostirati PGS barem 6 mjeseci prije korištenja za mlade biljke.

Dodatne napomene:

 • U tekstu se spominje da su haskapi dobili “svježi” PGS kao malč. To znači da PGS nije kompostiran. Budući da PGS brzo kompostira, potrebno je pratiti promjene u strukturi i temperaturi substrata i po potrebi ga prebaciti u komposter.
 • U tekstu se ne spominje pH vrijednost PGS-a. Preporučuje se provjeriti pH vrijednost PGS-a prije korištenja jer previsoka ili preniska pH vrijednost može utjecati na rast biljaka.

Ključne poruke:

 • PGS je jeftin i koristan materijal za mulčenje.
 • PGS treba kompostirati barem 6 mjeseci prije korištenja za mlade biljke.
 • PGS poboljšava strukturu zemlje, zadržava vlagu i sprječava rast korova.

Odgovor: PGS možete koristiti kao malč oko biljaka, u kompostu ili za poboljšanje strukture zemlje.